Sweetium

Politica de livrare a produselor

Livrarea

Data de livrare, în funcţie de disponibilitatea ingredientelor, va fi calculată ca prima zi lucrătoare dacă plasarea comenzii are loc pana la ora 13:00 (ora României) din ziua precedenta - exclusiv pentru comenzile cu ridicare personală sau livrare în municipiul Sibiu. Pentru comenzile în care este solicitată livrarea pe teritoriul României este nevoie de identificare disponibilității curierului înainte de a se putea stabili un termen de livrare..Pentru clienții din afara municipiul Sibiu, prețul final al comenzii va fi comunicat prin email sau telefonic, iar onorarea comenzii se va face după acceptarea explicită a acestui preș și plata integrala a produselor și tarifelor de transport agreate. Taxele de livrare și costul ambalajului termoizolant nu ​sunt incluse în preţul produsului, ​preţul fiind comunicat ca și total final și poziţie distinctă înainte ca procedura de Comandă On-line să fie finalizată, în funcţie de opţiunea de livrare pe care o alegeţi (livrare prin curier sau ridicare de la unul din punctele de desfacere SWEETIUM).​

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opţiunii Clientului, prin Curier. Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va stabili cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

Atenţie! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Magic Events For You va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate in termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar Magic Events For You va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Condiţii de livrare

La solicitarea SWEETIUM sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător. În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii. Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condiţiile de mai sus. În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces in locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure ca poate recepţiona această Comandă. Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa comunicată în momentul validării Comenzii pe site. Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar comunicat de către Curier, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către SWEETIUM, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

Recepţia produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conţine toate informaţiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preţ). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate telefonic la livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiţii și în totalitate a produselor Comandate.

În cazul unui incident survenit în urma livrării comenzii, Clientul se obligă să contacteze, într-un interval nu mai mare de o zi lucrătoare de la primirea produselor, SERVICIUL RELAŢII CU CLIENŢII și să reclame problemele apărute (după acest interval de timp orice reclamaţie cu privire la comanda livrată nu va mai fi luată în considerare).
SWEETIUM se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamaţiilor în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Întârzierile la livrare

Data de livrare, în funcţie de disponibilitatea ingredientelor, va fi calculată ca prima zi lucrătoare dacă plasarea comenzii are loc pana la ora 13:00 (ora României) din ziua precedenta - exclusiv pentru comenzile cu ridicare personală sau livrare în municipiul Sibiu. Pentru comenzile în care este solicitată livrarea pe teritoriul României este nevoie de identificare disponibilității curierului înainte de a se putea stabili un termen de livrare.

SWEETIUM se angajează să respecte aceste date de livrare a comenzilor online. În cazul în care aceste date de livrare nu vor putea fi respectate, Clientul va fi imediat informat prin toate mijloacele puse la dispoziţie de către Client, respectiv prin intermediul e-mailului sau SMS-ului.

În caz de întârziere a livrării produselor comandate, SWEETIUM sfătuiește Clientul să anunţe această întârziere contactând SERVICIUL RELAŢII CU CLIENŢII pentru a putea găsi soluţia optimă în vederea livrării produselor.
Pentru întârzieri la livrare mai mari de 3 zile lucrătoare, exceptând cazurile de forță majoră sau defecţiuni tehnice ale paginii de web ce nu au permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptăţit să ceară anularea comenzii printr-un mail scris transmis pe adresa de mail: fericire@sweetium.ro sau la numărul de telefon al SERVICIULUI DE RELAŢII CU CLIENŢII.